Základní škola Emila Zátopka Zlín LogoZákladní škola Emila Zátopka Zlín – dlouholetá a úspěšná práce s talentovanou mládeží ve sportovních třídách byla oceněna ministrem školství ČR v roce 1993 v pražském Karolinu. Ke dni 1. 9. 2001 byl škole MŠMT ČR propůjčen čestný název Základní škola Emila Zátopka Zlín za vynikající péči o sportovně talentovanou mládež a výborné výsledky.

Odkaz manželů Zátopkových jsme si v naší škole připomínali formou besedy s významnými sportovci nazvané Zátopkovy středy a pro žáky jsme organizovali i Zátopkovy štafety. Také máme rozšířenu výuku tělesné výchovy, od 1. do 3. ročníku se vyučují 2 hodiny tělesné výchovy a 1 hodina sportovní výchovy, od 4. ročníku jsou sportovně zaměřené třídy na atletiku, plavání a lední hokej.

Pravidelně se účastníme sportovních akcí vyplývajících z našeho zaměření, např. Pohár rozhlasu, Čokoládová tretra, Orientační běh, Pohár Moravy, MČR v jednotlivých odvětvích, Letní i zimní olympiády dětí a mládeže.

Mgr. Jana Kříčková
ředitelka ZŠ
www.zsezzlin.cz