Sportovní gymnázium Ostrava logoSportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava – čestný název školy byl propůjčen MŠMT s účinností od 12. 8. 2003. Návrh na propůjčení vznesla Trenérská rada sportovního gymnázia v říjnu 2002 a k čestnému názvu se vyjadřovali i rodiče žáků a zaměstnanci školy. Souhlasné stanovisko k němu pak vyjádřila přímo i Dana Zátopková.

Hlavním důvodem návrhu je skutečnost, že sportovní specializace atletika, v jejíž disciplínách proslavili Dana a Emil Zátopkovi naši republiku, patří na sportovním gymnáziu mezi hlavní, tzv. kmenové sporty. Co do počtu žáků má atletika ve škole dlouhodobě největší zastoupení. Každoročně také dodává do reprezentačních výběrů ČR několik talentovaných sportovců. Atleti, kteří na SG v Ostravě studují, hájí ve sportovních soutěžích barvy atletického klubu SSK Vítkovice. Na jeho stadionu vytvořil Emil Zátopek dne 11. 6. 1949 svůj první světový rekord v běhu na 10 000 m časem 29:28,2. Na tomtéž stadionu pak světový rekord zlepšil ještě jedenkrát dne 22. 10. 1949 a to o 7 s. Obě atletické legendy se v Moravskoslezském kraji narodily. Emil Zátopek dne 19. 9. 1922 v Kopřivnici a Dana Zátopková ve stejný den v Karviné-Fryštátu.

Sportovní gymnázium je v Moravskoslezském kraji jedinou střední školou, která má atletiku zařazenou přímo do Školního vzdělávacího programu a zajišťuje tak u žáků jejich sportovní trénink.

Výročí narození obou legend připomínáme každoročně v září všem žákům školy přímo ve vyučování. Vedení školy pak každoročně organizuje osobní setkání s paní Danou Zátopkovou v Praze za přítomnosti také některého ze zástupců Atletického sportovního svazu. Setkání se zatím zúčastňuje pravidelně také pan Zdeněk Hubáček, který od založení školy jako trenér pracoval a který v době po skončení aktivní sportovní kariéry paní Dany Zátopkové spolu s ní zajišťoval reprezentaci mládeže naší republiky.

Tělesná výchova jako předmět na sportovních gymnáziích je nahrazena specializovaným tréninkem a to v podstatně vyšším rozsahu. Škola všem žákům v oborech se sportovní přípravou zajišťuje týdně 8 tréninkových jednotek, což představuje 16 hod. sportovního tréninku. Kromě toho se škola přímo podílí spolu se sportovním klubem na sportovních soutěžích žáků, které se převážně organizují o sobotách a nedělích včetně školních prázdnin. Ke společné činnosti školy i klubu patří také organizace soutěží v regionu, nebo také organizace veřejných sportovních akcí.

Sportovní úspěchy žáků škola vždy ráda prezentuje. Podílí se na nich však jen částečně. Hlavní činnosti jsou orientovány do sportovního klubu, který také poskytuje zázemí pro sportovní trénink. V současné době byla např. v Ostravě uvedena do provozu nová atletická hala, která výrazně zlepšila podmínky pro trénink atletů hlavně v zimním období. Nejvýraznější reprezentační sportovní úspěchy žáků školy jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy. Nyní škola vydává jednou za 5 let publikaci při příležitosti výročí.

Mgr. Václav Štencel
ředitel SG
www.sportgym-ostrava.cz