Nadační fond Dany a Emila Zátopkových

Kontakt pro partnery a novináře:
Jaroslav Antoš
jaroslav.antos@absolook.cz
tel.: +420 730 519 917

Bankovní spojení:
2106328716/2700
Zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka N 836