Sponzoři, dárci a partneři

Nadační fond Emila a Dany Zátopkových, zdrojem příjmů jsou dary od dárců.

Většina aktivit Nadačního fondu Emila a Dany Zátopkových může být realizována právě díky vašemu rozhodnutí podporovat rozvoj sportovních aktivit mladých sportovců. Nadační fond si váží každého svého dárce, který společně s nadačním fondem podpoří mladé sportovce a tak jim ukáže cestu k trávení volného času.

Připojte se k podpoře mladých sportovců. Konto Nadačního fondu Emila a Dany Zátopkových 2106328716/2700 je otevřeno po celý rok. I symbolický příspěvek napomůže s konkrétní pomocí.

QR Platba pro Nadaci Zatopkových

Přihlaste se přes smartbanking ke svému účtu a zvolte možnost platby QR kódem. Po načtení kódu se Vám vygeneruje platební příkaz, který pak odešlete na účet Nadačního fondu Emila a Dany Zátopkových. Výši darované částky si můžete upravit.

 

Pro firmy

Přínosem pro dárce je vytvoření si dobrého jména společnosti vůči zaměstnancům, zákazníkům a veřejnosti. Společnost pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v daném regionu, kde působí.

Může se stát příkladem pro ostatní dárce. Dar může snížit základ daně

Darovací smlouva pro fyzické osoby
Darovací smlouva pro právnické osoby

Bankovní spojení:
2106328716/2700
Zapsán v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 836