Cena Senior roku 2015 má své vítěze.
Porota navíc ocenila i přínos Dany Zátopkové.

Nadace Charty 77 ocenila již potřetí v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři) nejlepší seniory a seniorské kluby z celé republiky. Cenu Senior roku 2015 získala Anneliese Přikrylová z Rožnova pod Radhoštěm. Nejlepším klubem roku jsou senioři z Prachatic. Nadace také letos poprvé otevřela Zlatou síň SenSenu pro výjimečné seniory z řad veřejně známých osob a uvedla do ní sportovní legendu Danu Zátopkovou.

Cenu Senior roku uděluje Nadace Charty 77 od roku 2012 a jejím cílem je vyzdvihovat výjimečné počiny našich starších spoluobčanů a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Ocenění má přispět k bourání stereotypů, které si často lidé se seniory spojují. Být starý neznamená být nemocný a nerudný, řada seniorů zůstává i navzdory věku činorodá a dál pracuje pro své okolí. Takové lidi ostatně hledá, sdružuje a podporuje i celý projekt SenSen.

Patronkou Ceny Senior roku je herečka Simona Stašová a ocenění každoročně seniorům předávají významné osobnosti veřejného života – vždy 1. října na Mezinárodní den seniorů. Letos se slavnostní vyhlášení výsledků konalo v pražském Divadle v Dlouhé a ocenění si odneslo celkem 17 seniorů a seniorských klubů. „Rozhodování bylo těžké. Každý nominovaný jednotlivec i klub si letos opravdu zasloužil ocenění. To ale nejde. Proto na pódium pro ceny vystoupala jenom část z nich. Ti všichni ostatní v divadle jim ale aplaudovali a měli radost. Hodně jsem v kuloárech slyšela větu: nevadí, budou tu další ročníky a máme tedy naději za rok,“ říká výkonná ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků.
Seniorkou roku 2015 se stala dvaasedmdesátiletá Anneliese Přikrylová, která již sedm let vymýšlí program pro osm set vrstevníků z Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm. Druhé místo patří Jiřímu Lesákovi, předsedovi Senior klubu ZVVZ Milevsko. A na třetí místo byly vybrány dvě dámy – Alena Bínová z Prachatic a Ivana Tomková z Poděbrad.

V kategorii Nejlepší klub roku ocenila nezávislá porota složená ze zástupců Nadace Charty 77, členů Rady projektu SenSen a partnerů Ceny skvělý Klub SenSen Prachatice, který se v tomto jihočeském městě v posledních třech letech výrazně zasadil o to, že senzační senioři jsou nedílnou součástí veškerého veřejného života města. Druhé místo získal pražský Klub REMEDIUM a jeho LouDkové divadélko a třetí skončila Čajovna u bludičky v obci Mokré.Poprvé v historii Ceny Senior roku se také otevřela Zlatá síň SenSen. Jejím cílem je vyzdvihnout a ocenit veřejně známé osobnosti, starší spoluobčany, jejichž životní počiny či úspěchy ovlivnily celou naši společnost a slouží jako inspirace všem  generacím. Jako první  vstoupila do Zlaté síně SenSen legendární československá a česká atletka, olympijská vítězka a světová rekordmanka, 93-letá Dana Zátopková. Ocenění za ni převzala olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.

Ve třetím ročníku Ceny Senior roku se sešlo téměř sto nominací. Podat je mohly seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominovat mohli i jednotlivci, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Zdroj: http://www.sensen.cz/aktuality/2015/cena-senior-roku-2015-ma-sve-viteze/